Савез славистичких друштава Србије
је независно, невладино, непрофитно и ванстраначко удружење грађана. Организовано 1998. године, окупља слависте у Србији и координира сарадњу домаћих славистичких удружења (Друштва за српски језик и књижевност Србије, Славистичког друштва Србије, Словакистичког војвођанског друштва). Представља српске слависте на интернационалном нивоу, врши функцију националног комитета у оквиру Међународног комитета слависта.

Наши циљеви су:

• сарадња са институцијама надлежним за просвету, науку, културу и омладину, центрима за усавршавање наставника, задужбинама, фондацијама, научним, културним, просветним и другим асоцијацијама и стручним организацијама у земљи и иностранству у циљу унапређивања промоције словенских језика и култура;

• истраживање и проучавање општих и посебних питања о словенским језицима и културама;

• деловање на унапређењу наставе словенских језика и култура у свим образовним институцијама;

• стручно и методичко усавршавање наставних кадрова;

• подстицање на рад младих научника и наставника и помагање њиховог индивидуалног рада и развитка;

• развијање стручне праксе и подстицање научноистраживачке делатности на подручју словенских језика и култура;

• подршка издавању стручних и научних радова из области деловања Савеза;

• упућивање чланова Савеза на научну, стручну и методичку литературу из области словенских језика и култура.

Своје циљеве остварујемо кроз следеће активности:

• одржавањем научних и стручних скупова, састанака, конгреса, пленума и округлих столова на којима се расправљају научни и стручни радови чланова Савеза и лица по позиву Савеза;

• самосталним или у заједници са другим организацијама организовањем научних скупова, семинара, предавања, студијских путовања и других облика изучавања словенских језика и култура;

• учешћем у изради научних и стручних публикација и других облика едукативног садржаја;

• бављењем актуелним питањима о словенским језицима и културама;

• издавањем/објављивањем књига, часописа и других публикација везаних за унапређивање изучавања словенских језика и култура;

• редовним праћењем славистичких дешавања у земљи и иностранству.

Управни одбор Савеза

Проф. др Рајна Драгићевић

Проф. др Рајна Драгићевић

Председник Савеза славистичких друштава Србије

Опширније
Доц. др Далибор Соколовић

Проф. др Далибор Соколовић

Потпредседник Савеза славистичких друштава Србије

Опширније

Проф. др Бранко Вранеш

Члан Управног одбора Савеза славистичких друштава Србије

Опширније

Доц. др Никола Радосављевић

Члан Управног одбора Савеза славистичких друштава Србије

Опширније

Проф. др Мина Ђурић

Члан Управног одбора Савеза славистичких друштава Србије

Опширније

Надзорни одбор Савеза

Проф. др Весна Ломпар, председник Друштва за српски језик и књижевност Србије

Проф. др Биљана Марић, председник Славистичког друштва Србије

Проф. др Зона Мркаљ