О комисијама МКС-а

Проф. др Петер Жењух, координатор комисија МКС-а, „Комисије при Међународном комитету слависта ‒ положај и активности (Актуелно стање и перспективе)”, Научни састанак слависта у Вукове дане, 46/1, 2017, стр. 17‒30.