Комисија за наставу словенских језика и књижевности

Комисија за наставу словенских језика и књижевности је научна организација која окупља водеће истраживаче у области наставе словенских језика, књижевности и култура. Комисија делује у оквиру Међународног комитета слависта.

Задатак Комисије за наставу словенских језика и књижевности је да развија славистичка истраживања наставе словенских језика и књижевности у међународном контексту.

Комисија реализује своје циљеве сазивањем научних конгреса и конференција и објављивањем материјала са конференција ради размене искустава чланова Комисије и унапређивања научноистраживачког рада у домену славистичке лингвистике, књижевности и културе у словенским као и у несловенским земљама.

(Статут Комисије, члан 1 и 2)