Публикације Савеза славистичких друштава Србије

korda

ЧЕШКИ ПУТОПИСИ О БАЛКАНУ

Књига Чешки путописи о Балкану резултат је вишегодишњег истраживања чешке путописне књижевности која је садржај изборног предмета на Групи за чешки језик, књижевност и културу Катедре за славистику на Филолошком факултету у Београду. Из прикупљене обимне грађе коју су чинили углавном књижевно вредни текстови чешке путописне књижевности, постепено се издвајао корпус путописних текстова који се односио на географску област Балканског полуострва.

Преузмите публикацију
korice_rad

СТАРЕ КЊИГЕ ЈАГИЋЕВЕ БИБЛИОТЕКЕ

О животу и делу Ватрослава Јагића, једног од највећих и најистакнутијих слависта и једног од оснивача и утемељитеља словенске филологије, писано је до сада много. Ни један Увод у словенску филологију не може заобићи његов огроман допринос овој научној дисциплини, коју је задужио с око 700 научних радова изузетне научне вредности. Мање је познато да се многи од тих радова данас налазе у оквиру Јагићеве збирке књига у саставу библиотеке Катедре за српски језик с јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду.

Преузмите публикацију
vstanisic

ЋИРИЛИЧКИ ДОКУМЕНТИ XVIII ВЕКА ИЗ БОКЕ КОТОРСКЕ

Тема овога рада јесу графијске и ортографске одлике наше писмености XVIII века с простора Боке которске и суседних области. То је наставак графијско-ортографске анализе једног узорка ове грађе везаног за време Шћепана Малог урађене 2017 (Станишић 2019-1).

Преузмите публикацију
web2

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ СЛОВАЧКОГ СТАНДАРДНОГ ЈЕЗИКА

У издању Савеза славистичких друштава Србије објављена је књига доц. др Далибора Соколовића „Преглед историје словачког стандардног језика“, још једна публикација у едицији „Славистички списи“. Књига доноси хронолошки приказ развојних етапа словачког језичког стандарда.

Преузмите публикацију
naslov

КРУГОВИ ИРЕНЕ ГРИЦКАТ

Лингвистички опус Ирене Грицкат може се раздвојити на радове у вези са савременим српским језиком и на дијахронијска истраживања. Синхронијски радови могу се поделити на оне који су посвећени семантици (лексикологији и лексикографији) и на оне који се баве граматичким питањима. Пажња ће овде бити усмерена на семантичка истраживања Ирене Грицкат, јер ће управо она бити објављена у овој књизи.

Преузмите публикацију
raskrsca_slavistike_korice

РАСКРШЋА СЛАВИСТИКЕ

Славистика – наука о языках, литературах и культурном наследии славян – на протяжении, по крайней мере, первых трех четвертей ΧΧ века все еще носила преимущественно филологический характер.

Преузмите публикацију
Преломна тачка савремене српске културе

ГОДИНА 1847: ПРЕЛОМНА ТАЧКА САВРЕМЕНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ

Да ли је обележавање значајних годишњица у једној култури само пуко свечарско подсећање на велике догађаје из историје или је задатак да се они сагледају из новог угла, детаљније осветле или превреднују? Одговор на ово питање зависи од природе догађаја који се обележава, као и од временске дистанце.

Преузмите публикацију
Stazama-slavistike

СТАЗАМА СЛАВИСТИКЕ

Зборник радова објављених у Политици у циклусу У сусрет Конгресу слависта, фебруар–август 2018.

У Београду је од 20. до 27. августа 2018. године одржан XVI међународни конгрес слависта. По први пут у историји, Београд је постао центар светске славистике. Организатори конгреса били су Међународни комитет слависта, на челу са председником проф. др Бошком Сувајџићем, и Савез славистичких  друштава Србије, којим руководи проф. др Рајна Драгићевић.

Преузмите публикацију
slobodan_markovic_covek_institucija_cr

СЛОБОДАН Ж. МАРКОВИЋ – ЧОВЕК ИНСТИТУЦИЈА

Постоје људи који, где год да крену, нешто оставе за собом. Где год да стану, нешто утемеље. Изузетних организационих способности и неуморне радиности, челичне воље и ваљевске домишљатости, проф. Марковић је био један од утемељивача и оснивача неких од најважнијих културних установа у Србији у другој половини 20. века.

Преузмите публикацију
bogoljub_stankovic_cr

ТРАГОМ СЛАВИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ПРОФЕСОРА БОГОЉУБА СТАНКОВИЋА

Међународни научни зборник радова

У српској и словенској лингвистици име професора Богољуба Станковића (1938–2011) везује се пре свега за конфронтациона проучавања руског и српског језика на граматичком и лексичком плану.

Преузмите публикацијуПрикази књиге
Srpska_slavistika_tom1

СРПСКА СЛАВИСТИКА - ТОМ I

Језик

У овој колективној монографији налазе се радови чланова српске делегације на XVI међународном конгресу слависта. У питању су секцијски реферати из области лингвистике. Реферати српских представника који ће бити представљени на тематским блоковима и округлим столовима биће штампани у бројним другим публикацијама, које ће бити објављене широм Европе.

Преузмите публикацијуПрикази књигеПрикази књиге
Српска славистика ТОМ 2

СРПСКА СЛАВИСТИКА - ТОМ II

Књижевност, култура, фолклор. Питања славистике

Други том колективне монографије Српска славистика садржи радове члановасрпске делегације на XVI међународном конгресу слависта посвећене књижевности, култури, фолклору, питањима славистике, као и специјалној теми Конгреса, Вуковом Српском рјечнику (1818) у свом времену и данас.

Преузмите публикацију
Katalog

СРПСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА ОД ВУКА ДО ДАНАС

Каталог

Изложба Српска лексикографија од Вука до данас представља главну пратећу манифестацију XVI међународног конгреса слависта, који се одржава у Београду од 20. до 27. августа 2018. године. Пажљивије читаоце ове књиге охрабрујемо да трагају за новим везама и паралелама
између различитих типова речника, као и да даље истражују оне које су овде већ представљене.

Преузмите публикацијуПрикази књиге