Публикације Савеза славистичких друштава Србије

Reci raskovnici korice

РЕЧИ-РАСКОВНИЦИ. ПОЉСКА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 20. ВЕКА

У сарадњи са Амбасадом Републике Пољске у Београду, Савез славистичких друштава Србије представља издање под називом „Речи-расковници. Пољска у српској књижевности 20. века”. Аутори књиге, проф. др Мина Ђурић и проф. др Далибор Соколовић, осветљавају нам поједине стране односа српских књижевника прошлог века – Иве Андрића, Вељка Петровића, Исидоре Секулић и других – са Пољском и пољском књижевношћу.

Преузмите публикацију
DHSKNII

ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА И СЛОВЕНСКО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ II

Друга међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе одржана је 28. и 29. јуна 2021. године, у организацији Комисије за електронске библиотеке и дигиталну хуманистику, Комисијe за словенски свет и културе на Путу свиле Међународног комитета слависта (МКС), које су акредитоване током XVI Међународног конгреса слависта у Београду 2018. и Комисије за наставу словенских језика и књижевности, која је акредитована на XIV Међународном конгресу слависта у Охриду 2008. године.

Преузмите публикацију
korice_07_rikna_11mm

КРИТИЧАРИ У ДИЈАЛОГУ: Р. КОНСТАНТИНОВИЋ, Н. ПЕТКОВИЋ, А. ЈЕРКОВ О СРПСКОЈ ПОЕЗИЈИ 20. ВЕКА

У првом поглављу књиге разматра се дијалог између Радомира Константиновића и Новице Петковића, који представља неуралгично место српске књижевне критике друге половине 20. века. У другом поглављу аутор анализира начела дијалошке постхерменеутике Александра Јеркова, с посебним нагласком на питању (не)могућности успостављања граница тумачења у 21. веку.

Преузмите публикацију
korice_web

ФОНЕТИКА РУСКОГ ЈЕЗИКА

Овај монографски уџбеник намењен је студентима русиситике. После уводних разматрања о писаном и усменом језику, предмету и дициплинама фонетике следе поглавља посвећена гласовима руског језика у поређењу са српским (сегментна фонетика), улогом гласова у преношењу значења у кључу Московске фонолошке школе (лингвистичка фонетика), алтернацијама гласова, изговору граматичких облика, акценту, интонацији (супрасегментна фонетика) и артикулационој бази руског језика у поређењу са  српском. 

Преузмите публикацију
transmuzikalizacija

ТРАНСМУЗИКАЛИЗАЦИЈА ТЕКСТА: МУЗИКА СРПСКЕ МОДЕРНИСТИЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Кроз могућности интермедијалних истраживања књижевности и музике у опусима стваралаца који су обележили српску модернистичку културу, књига представља теоријски концепт трансмузикализације текста као потенцијалну основу за методологију компаративних разматрања српске и светске књижевности у контексту других дисциплина и уметничких области.

ВИДЕО ПРИЛОГ

Преузмите публикацију
slika

ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА И СЛОВЕНСКО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

Зборник са Прве међународне научне конференције Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе која је одржана у Београду, 6. и 7. маја 2019. године, у организацији Комисије за електронске библиотеке и дигиталну хуманистику и Комисијe за словенски свет и културе на Путу свиле Међународног комитета слависта (МКС), које су основане током 16. Међународног конгреса слависта у Београду (2018).

Преузмите публикацију
sipka

СЛОВЕНСКИ ЈЕЗИЦИ: ГЕНЕАЛОГИЈА И ИДЕОЛОГИЈА

Ова књига обухвата десет основних поглавља. Уводно поглавље Који су све језици словенски и од какве су јапије језици саздани? пружа општу слику појмовног пространства ове књиге. Читалац ће у њему наћи како почетне информације о словенским језицима тако и преглед језикословних и антрополошких појмова који ће се у даљем тексту користити. Главнина текста организована је у три дијела са по три поглавља.

Преузмите публикацију
knjizevnost_i_kontaktologija

КЊИЖЕВНОСТ И КОНТАКТОЛОГИЈА

У публикацију „Књижевност и контактологија“ ушао је један број ауторових ранијих студија о пољској књижевности и култури и њиховој контактној интеракцији са српском књижевношћу и културом. Старији радови за ову прилику допуњени су новим подацима и сазнањима, а новији, они о књижевној рецепцији, доносе понешто измењену слику о укупним пољско-српским књижевним односима.

Преузмите публикацију
korda

ЧЕШКИ ПУТОПИСИ О БАЛКАНУ

Књига Чешки путописи о Балкану резултат је вишегодишњег истраживања чешке путописне књижевности која је садржај изборног предмета на Групи за чешки језик, књижевност и културу Катедре за славистику на Филолошком факултету у Београду. Из прикупљене обимне грађе коју су чинили углавном књижевно вредни текстови чешке путописне књижевности, постепено се издвајао корпус путописних текстова који се односио на географску област Балканског полуострва.

Преузмите публикацију
korice_rad

СТАРЕ КЊИГЕ ЈАГИЋЕВЕ БИБЛИОТЕКЕ

О животу и делу Ватрослава Јагића, једног од највећих и најистакнутијих слависта и једног од оснивача и утемељитеља словенске филологије, писано је до сада много. Ни један Увод у словенску филологију не може заобићи његов огроман допринос овој научној дисциплини, коју је задужио с око 700 научних радова изузетне научне вредности. Мање је познато да се многи од тих радова данас налазе у оквиру Јагићеве збирке књига у саставу библиотеке Катедре за српски језик с јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду.

Преузмите публикацију
web2

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ СЛОВАЧКОГ СТАНДАРДНОГ ЈЕЗИКА

У издању Савеза славистичких друштава Србије објављена је књига доц. др Далибора Соколовића „Преглед историје словачког стандардног језика“, још једна публикација у едицији „Славистички списи“. Књига доноси хронолошки приказ развојних етапа словачког језичког стандарда.

Преузмите публикацију
naslov

КРУГОВИ ИРЕНЕ ГРИЦКАТ

Лингвистички опус Ирене Грицкат може се раздвојити на радове у вези са савременим српским језиком и на дијахронијска истраживања. Синхронијски радови могу се поделити на оне који су посвећени семантици (лексикологији и лексикографији) и на оне који се баве граматичким питањима. Пажња ће овде бити усмерена на семантичка истраживања Ирене Грицкат, јер ће управо она бити објављена у овој књизи.

Преузмите публикацију
raskrsca_slavistike_korice

РАСКРШЋА СЛАВИСТИКЕ

Славистика – наука о языках, литературах и культурном наследии славян – на протяжении, по крайней мере, первых трех четвертей ΧΧ века все еще носила преимущественно филологический характер.

Преузмите публикацију
Преломна тачка савремене српске културе

ГОДИНА 1847: ПРЕЛОМНА ТАЧКА САВРЕМЕНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ

Да ли је обележавање значајних годишњица у једној култури само пуко свечарско подсећање на велике догађаје из историје или је задатак да се они сагледају из новог угла, детаљније осветле или превреднују? Одговор на ово питање зависи од природе догађаја који се обележава, као и од временске дистанце.

Преузмите публикацију
Stazama-slavistike

СТАЗАМА СЛАВИСТИКЕ

Зборник радова објављених у Политици у циклусу У сусрет Конгресу слависта, фебруар–август 2018.

У Београду је од 20. до 27. августа 2018. године одржан XVI међународни конгрес слависта. По први пут у историји, Београд је постао центар светске славистике. Организатори конгреса били су Међународни комитет слависта, на челу са председником проф. др Бошком Сувајџићем, и Савез славистичких  друштава Србије, којим руководи проф. др Рајна Драгићевић.

Преузмите публикацију
slobodan_markovic_covek_institucija_cr

СЛОБОДАН Ж. МАРКОВИЋ – ЧОВЕК ИНСТИТУЦИЈА

Постоје људи који, где год да крену, нешто оставе за собом. Где год да стану, нешто утемеље. Изузетних организационих способности и неуморне радиности, челичне воље и ваљевске домишљатости, проф. Марковић је био један од утемељивача и оснивача неких од најважнијих културних установа у Србији у другој половини 20. века.

Преузмите публикацију
bogoljub_stankovic_cr

ТРАГОМ СЛАВИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ПРОФЕСОРА БОГОЉУБА СТАНКОВИЋА

Међународни научни зборник радова

У српској и словенској лингвистици име професора Богољуба Станковића (1938–2011) везује се пре свега за конфронтациона проучавања руског и српског језика на граматичком и лексичком плану.

Преузмите публикацијуПрикази књиге
Srpska_slavistika_tom1

СРПСКА СЛАВИСТИКА - ТОМ I

Језик

У овој колективној монографији налазе се радови чланова српске делегације на XVI међународном конгресу слависта. У питању су секцијски реферати из области лингвистике. Реферати српских представника који ће бити представљени на тематским блоковима и округлим столовима биће штампани у бројним другим публикацијама, које ће бити објављене широм Европе.

Преузмите публикацијуПрикази књигеПрикази књиге
Српска славистика ТОМ 2

СРПСКА СЛАВИСТИКА - ТОМ II

Књижевност, култура, фолклор. Питања славистике

Други том колективне монографије Српска славистика садржи радове члановасрпске делегације на XVI међународном конгресу слависта посвећене књижевности, култури, фолклору, питањима славистике, као и специјалној теми Конгреса, Вуковом Српском рјечнику (1818) у свом времену и данас.

Преузмите публикацију
Katalog

СРПСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА ОД ВУКА ДО ДАНАС

Каталог

Изложба Српска лексикографија од Вука до данас представља главну пратећу манифестацију XVI међународног конгреса слависта, који се одржава у Београду од 20. до 27. августа 2018. године. Пажљивије читаоце ове књиге охрабрујемо да трагају за новим везама и паралелама
између различитих типова речника, као и да даље истражују оне које су овде већ представљене.

Преузмите публикацијуПрикази књиге