Међународни конгрес слависта је најзначајнија међународна славистичка научна смотра у свету. Одржава се сваке пете године. XVI међународни конгрес слависта окупио је 1020 учесника из 43 земље. Одржан је од 20 – 27.08.2018. године у просторијама Филолошког факултета Универзитета у Београду. За организацију Конгреса били су задужени Међународни комитет слависта, Савез славистичких друштава Србије, Међународни славистички центар и Филолошки факултет Универзитета у Београду.

Међународни конгрес слависта за домаћу филолошку науку представља јединствену прилику да се Београд, после готово 70 година, изнова легитимише као светски славистички и филолошки центар.

Током седам дана, светски слависти су представљали реферате, одржани су округли столови, тематски блокови, који су имали теме из фразеологије, лингвистике, лексикографије, књижевности и фолклора. Да међу добрим познаваоцима словенских језика и култура нису само словенски истраживачи, потврдили су многи гости пристигли из несловенских земаља.

Посебна пажња била је посвећена интеркултуралним и интерлитералним везама, компаративном сагледавању узајмних веза између словенских језика, књижевности и култура, питањима дигитализације знања, различитим видовима модернизације знања, као и изучавању словенских језика, књижевности и култура у настави.

У складу са неписаном традицијом да један пленарни реферат долази из словенских земаља, један из несловенских, један из земље домаћина, као и да пленарни реферати у најопштијем смислу на симболичан начин представљају три најважније целине конгреса (језик, књижевност, питања славистике), на конгресу слависта је усвојено пет пленарних реферата: три велика светска имена и два изузетна представника домаће славистике.

Конгрес је у значајној мери био посвећен лингвисти Александру Белићу. Међународни славистички центар припремио је трокњижје посвећено Белићу и његовим идејама.

Поред сабраних Белићевих дела, објављена је књига „Александар Белић — слависти који се памте“.

У оквиру конгреса у аули Филолошког факултета отворена изложба „Славистика у емиграцији”, а у Библиотеци града Београда изложба „Славистичке публикације” и у Галерији науке и технике САНУ изложба „Српска лексикографија од Вука до данас”.

Конгрес слависта одржава се на пет година, а следећи ће бити одржан 2023. године у Паризу.