Актуелности Комисије за наставу словенских језика и књижевности

aktuelnosti_cover

Правци и перспективе славистичких истраживања у пројектима Комисије за наставу словенских језика и књижевности

Студија Правци и перспективе славистичких истраживања у пројектима Комисије за наставу словенских језика и књижевности објављена је у часопису SLAVICA …

aktuelnosti_cover

Конференција Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура III

У организацији Комисије за наставу словенских језика и књижевности и Филолошког факултета „Блаже Конески” у Скопљу 3. и 4. јуна 2022. године одржана је међународна научна конференција Комисије Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура III.

aktuelnosti_cover

Конференција Дигиталнa хуманистикa и словенско културно наслеђе II

Конференција Дигиталнa хуманистикa и словенско културно наслеђе II са успехом је одржана 28. и 29. јуна 2021. године преко ZOOM …

aktuelnosti_cover

Извештај о раду за период од 2018. до 2021.

У духу словенске традиције, Комисија за наставу словенских језика и књижевности развија научна истраживања у области наставе словенских језика, књижевности ...