Конференција Дигиталнa хуманистикa и словенско културно наслеђе II

Конференција Дигиталнa хуманистикa и словенско културно наслеђе II са успехом је одржана 28. и 29. јуна 2021. године преко ZOOM платформе, први пут у организацији три комисије МКС-а: Комисије за електронске библиотеке и дигиталну хуманистику,  Комисије за словенски свет и културе на Путу свиле и Комисије за наставу словенских језика и књижевности. Реферати учесника обухватили су актуелне теме дигиталне теорије и праксе у областима библиотекарства, словенских студија, културног наслеђа и наставе словенских језика и књижевности. У току је припрема за штампу зборника радова са конференције.