Категорија: Актуелности из комисије

Правци и перспективе славистичких истраживања у пројектима Комисије за наставу словенских језика и књижевности

Студија Правци и перспективе славистичких истраживања у пројектима Комисије за наставу словенских језика и књижевности објављена је у часопису SLAVICA SLOVACA (SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED, volume 57, 2022, no. 3).

Студија се овде преноси да би у штампаном виду била доступна члановима Комисије, као и другима који су заинтересовани за њен рад.

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

SLAVICA SLOVACA

Zoznam článkov

Volume 57, 2022, No. 3

ISSN 0037-6787 (print)

ISSN 1336-2364 (online)

Rozšírené vyhľadávanie

Obsah:

ŠTÚDIA

ROZHĽADY

Lopúchová, J. – Schallerová, S.: Braillovo písmo ako významný prostriedok komunikácie nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých. (s. 354)

Правци и перспективе славистичких истраживања у пројектима Комисије за наставу словенских језика и књижевности.

 

 Kľúčové slová:

Slavic studies, Slavic movement, ICS, Commission, Slavic languages, literature, culture, projects.

 Typ článku: Štúdia

DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.2

Full text

O článku:

The paper presents a review of the scientific and research activities, as well as the projects carried out by the Commission for the Teaching of Slavic Languages and Literature, which include the theoretical and methodological foundations and practices of university teaching in relation to Slavic studies in Slavic and non-Slavic countries. A brief overview of the Commission’s scientific conferences and publications is put forward, illustrating the activities of the Commission to date and providing a review of methodological, linguo-methodological and didactic themes and competencies in the sphere of academic Slavic research and teaching. In a broader sense, the topic of the paper is linked to the Slavic movement and the activities of Slavists within the International Committee of Slavists (ICS).

ПРЕУЗМИТЕ СТУДИЈУ 

Конференција Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура III

У организацији Комисије за наставу словенских језика и књижевности и Филолошког факултета „Блаже Конески” у Скопљу 3. и 4. јуна 2022. године одржана је међународна научна конференција Комисије Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура III. На конференцији су учествовали слависти из седам земаља (Аустрија, Бугарска, Мађарска, Русија, Северна Македонија, Словенија, Србија) са 36 реферата. Од прве конференције у Београду (2017), преко конференције у Великом Трнову (2019), до конференције у Скопљу (2022), Комисија је ширила делокруг тема на пољу рада у коме су се увек налазили одговори на актуелна питања наставе славистике као високошколске дисциплине, славистичко образовање и академска пракса у свету.

Конференција Дигиталнa хуманистикa и словенско културно наслеђе II

Конференција Дигиталнa хуманистикa и словенско културно наслеђе II са успехом је одржана 28. и 29. јуна 2021. године преко ZOOM платформе, први пут у организацији три комисије МКС-а: Комисије за електронске библиотеке и дигиталну хуманистику,  Комисије за словенски свет и културе на Путу свиле и Комисије за наставу словенских језика и књижевности. Реферати учесника обухватили су актуелне теме дигиталне теорије и праксе у областима библиотекарства, словенских студија, културног наслеђа и наставе словенских језика и књижевности. У току је припрема за штампу зборника радова са конференције.

Извештај о раду за период од 2018. до 2021.

У духу словенске традиције, Комисија за наставу словенских језика и књижевности развија научна истраживања у области наставе словенских језика, књижевности и култура и унапређује међународну научну и културну сарадњу у тим областима.

Комисија за наставу словенских језика и књижевности своје активности плански и дугорочно усмерава у правцу подстицања научноистраживачке делатности, теорије и праксе наставе словенских књижевности, лигводидактике и лингвокултурологије.

Као и у протеклом периоду, активностима током 2018, 2019, 2020. и 2021. године Комисија је настојала да обухвати, опише и систематизује један број актуелних теоријских, методолошких, лингвистичких, књижевнонаучних и културолошких питања која су од значаја за високошколску наставу словенских језика и књижевности.