Списак комисија основаних при Mеђународном комитету слависта у раздобљу 2013 – 2018.

1. Библијска комисија http://cesecom.fupress.com/notizia.aspx?id=103
председник: Марчело ГАРЗАНИТИ
2. Дијалектолошка комисија www.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/czasopisma/gwary/gwary.html

председник: Јежи СЈЕРОЋУК

3. Етимолошка комисија https://sites.google.com/site/komisjaetymologiczna/
председник: Мариола ЈАКУБОВИЧ
4. Аспектолошка комисија https://stl.hypotheses.org/commission-daspectologie
председник: Људмил СПАСОВ
5. Комисија за црквенословенске речнике  
председник: Зденка РИБАРОВА
6. Комисија за историјску и културолошку балканистику  
председник: Јоланта СУЈЕЦКА
7. Комисија за иберијско-словенско компаративно истраживање http://www.iberian-slavonic.eu/Eng/ViewContent/12
председник: Беата ЋЕШИЊСКА
8. Комисија корпусне лингвистике http://www.slavicorp.polon.uw.edu.pl/
председник: Марек ЛАЗИЊСКИ
9. Комисија за лингвистичку библиографију http://kbl-mks.org
председник: Софија РУДНИК-КАРВАТОВА
10. Комисија за лингвистички дискурс www.thediscourselinguistics.com (страница је за сада нефункционална)
председник: Ирина УХВАНАВА-ШМИГАВА
11. Балканска лингвистичка комисија  
председник: Хелмут ШАЛЕР

12. Комисија за компјутерску обраду словенских рукописа и старих штампаних издања

http://www.obshtezhitie.net/
председник: Ралф КЛЕМИНСОН
13. Комисија за компаративно истраживање словенских књижевности  
председник: Богуслав ЗЈЕЛИЊСКИ
14. Комисија за словенске микројезике  
председник: Aлександар Д. ДУЛИЧЕНКО
15. Комисија за словенске књижевне језике  
председник: Хана ГЛАДКОВА
16. Археолошка комисија  
председник: Петер ШАЛКОВСКИ
17. Комисија за етнолингвистику http://www.rastko.rs/projekti/etnoling http://www.ethnolinguistica-slavica.org
председник: Јежи БАРТМИЊСКИ
18. Комисија за фонетику и фонологију словенских језика  
председник: Јан САБОЛ; секретар: И. Савицка
19. Фразеолошка комисија http://phraseoseminar.slovo-spb.ru/fkkomslav.htm
председник: Вaлериј М. МОКИЕНКО
20. Комисија за словенско емигрантолошко истраживање http://emigrantologia.uni.opole.pl/
председник: Луцјан СУХАНЕК
21. Комисија за фолклор http://abmoroz.wix.com/folklorecomission
председник: Андреј Б. МОРОЗ
22. Комисија за историју славистике  
председник: Серђо БОНАЦА
23. Комисија за граматичку структуру словенских језика http://www.slu.cas.cz/6-kgssj.html
председник: Маћеј ГРОХОВСКИ
24. Комисија за истраживање медиолингвистике http://medialing.spbu.ru/
председник: Лилија ДУСКАЕВА
25. Комисија за истраживање религијског стила код Словена  
председник: Веслав ПШИЧИНА
26. Комисија за истраживање најновије историје Словена  
председник: Ирена СТАНОВИ-КАВКА
27. Комисија за ономастику http://onomastyka.uni.lodz.pl/mkos-co-mks
председник: Артур ГАЛКОВСКИ
28. Комисија за творбу речи http://ksl.mks.uph.edu.pl/
председник: Aлександар А. ЛУКАШАНЕЦ
29. Комисија за истраживање словенских језичких контаката  
председник: Герд ХЕНТШЕЛ
30. Комисија за истраживање старих обреда http://www.staroobr-kom.ru/
председник: Леонид Л. КАСАТКИН
31. Комисија за истраживање старе словенске историје  
председник: Ричард ГРЖЕШИК
32. Комисија за наставу словенских језика и књижевности http://ssds.org.rs/komisija-za-nastavu-slovenskih-jezika-i-knjizevnosti/
председник: Љиљана БАJИЋ
33. Комисија за општесловенски лингвистички атлас http://www.slavatlas.org/
председник: Taтјана И. ВЕНДИНА
34. Комисија за словенску компаративну и књижевну библиографију http://www.biblioslav.eu/index.php/menu/1/
председник: Вацлав ВАЛЕЦКИ
35. Комисија за лексикологију и лексикографију http://www.ruslang.ru/agens.php?id=lexcomission&sp=0
председник: Маргарита И. ЧЕРНИШЕВА
36. Комисија за социолингвистику http://www.klks.polonistyka.uj.edu.pl/komisja-socjolingwistyki
председник: Галина КУРЕК
37. Комисија за стилистику http://www.stylistic-mks.com/
председник: Наталија И. КЛУШИНА
38. Терминолошка комисија http://term-in.net/
председник: Викторија Л. ИВАШЧЕНКО
39. Комисија за транслатологију  
председник: Пјотр ФАСТ