Проф. др Зона Мркаљ

Проф. др Зона Мркаљ је методичар наставе књижевности и српског језика, доктор филолошких наука и универзитетска професорка. Бави се српском књижевношћу.

Образовање:

 • Студирала од школске 1979/1980. до 12. јуна 1984. год. Дипломирала на Групи за српску књижевност и југословенске књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
 • 1984–1986. положила све испите на на постдипломским магистарским студијама на Филолошком факултету у Београду – смер: Наука о књижевности.
 • Године 1987. положила стручни испит за професора српског језика и књижевности и радила до 1995. у београдским основним и средњим школама.
 • Од 1990. до 1991. 1990. борави у Канади где се непосредно упознаје са образовним системом школе A. A. Wright Public School Wallaceburg, Ontario, Canada, у којој волонтира као наставник.
 • 19. 09. 1994: магистрирала на постдипломским магистарским студијама на Филолошком факултету у Београду – смер: Наука о књижевности. Магистарски рад са темом Часопис Наша стварност: улога, место и значај у четрдесетим годинама XX века одбранила.
 • 2. 11. 2005: одбранила докторску дисертацију на Филолошком факултету у Београду. Тема докторске дисертације: Наставно проучавање народних приповедака и предања.

Академска звања:

 • 1995–2005: аситент на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду за предмет Методика наставе књижевности и српског језика.
 • 2006–2011: доцент на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду за предмете: Методика наставе књижевности и српског језика, Стваралачке активности у настави српског језика и књижевности и Класици српског језика.
 • 2011–2016: ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду за предмете: Увод у Методику 06, Методика наставе српског језика 05, Методика наставе књижевности и српског језика, Стваралачке активности у настави.
 • 2016: редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду за више предмета. Основне студије: Увод у Методику 06, Методика наставе српског језика 05, Методика наставе књижевности и српског језика 06, Методичка пракса 06, Изборни курс из методика наставе књижевности и српског језика. Мастер студије: Методика наставе књижевности, Педагошка пракса. Докторске студије: Савремена методичка истраживања у настави књижевности и српског језика и Проблеми жанра у наставном проучавању народних приповедака и предања.

Научне области:

Методика наставе књижевности и српског језика; Српска књижевност

Активности у славистичким и србистичким институцијама, пројектима, уредништвима часописа и др.:

 • Школске 2007/2008 обављала је послове заменика управника Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима.
 • До 2018. била је члан Управног одбора Друштва предметних дидактичара Србије.
 • У периоду од 2016. до 2020. била је председник Друштва за српски језик и књижевност Србије.
 • Потпредседник Друштва за српски језик и књижевност Србије (од 2020. надаље).
 • Заменик председника Скупштине Вукове задужбине у Београду.
 • Члан Управног одбора Вукове задужбине.
 • Вишегодишњи је уредник (заједно са проф. др Вељком Брборићем) Библиотеке Књижевност и језик у издању Друштва (у којој је приређено више од 60 књига).
 • Члан је редакција часописа Књижевност и језик, Школски час, Братство и Прилози настави српског језика и књижевности из Бања Луке.
 • Члан је Савеза славистичких друштава Србије и Надзорног одбора овог тела.
 • Члан је Савета докторских студија на Факултету педагошких наука у Јагодини.
 • Руководилац је пројекта израде Речника методичких појмова (за предмет Српски језик и књижевност).
 • Спољни сарадник Матице српске;
 • Члан Косовскометохијског одбора Матице српске.
 • Председник Комисије за уџбенике Филолошког факултета Универзитета у Београду.
 • Председник Комисије за пријемне испите на Катедри за српску књижевност с јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду.
 • Члан Комисије за Државну матуру Филолошког факултета Универзитета у Београду.
 • Председник Комисије за лиценце наставника српског језика и књижевности, при Министарству просвете.
 • Члан Друштва „Свети Сава” и председник жирија Светосавског литерарног конкурса.
 • Члан Задужбине „Доситеј Обрадовић”.
 • Члан удружења фолклориста Србије.
 • Стручни сарадник на пројектима које организује Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
 • Дугогодишњи је стручни сарадник и уредник за српски језик у ИК Клет из Београда (од 2006).