Доц. др Далибор Соколовић

Доц. др Далибор Соколовић је наставник на Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду.
У средишту његовог славистичког интересовања су западнословенски језици и словенски мањински језици.

Образовање:

1997–2001: дипломирао на Групи за словачки језик и књижевност на Филолошком факултету у Београду.

2015: одбранио докторску дисертацију на Филолошком факултету у Београду. Тема докторске дисертације: „О мањинским словенским језицима из перспективе екологије језика на примеру Лужичких Срба и војвођанских Словака“

Академска звања:

2001–2005: асистент-приправник на Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду за предмет Словачки језик.

2005–2008: контрактуални лектор за српски језик на Универзитету у Лођу (Пољска)

2015: доцент на Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду за предмете: Словачки језик, Увод у славистику.

Научне области:

Словакистика, сорабистика, еколингвистика, мањински словенски језици, језичка политика и планирање словенских језика.

Активности у славистичким институцијама, пројектима, уредништвима часописа и др.:

Заменик управника Катедре за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду;

Потпредседник Савеза славистичких друштава Србије;

Заменик председника Славистичког друштва Србије;

Учесник пројекта „Jugosławia wobec Serbołużyczan i Łużyc w latach 1945-1949“ Шлеског института у Ополу (Пољска), 2017–2019;

Члан уредништва часописа „Czech-polish historical and pedagogical journal“.

Преузмите библиографију