Проф. др Далибор Соколовић

Проф. др Далибор Соколовић је наставник на Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду.
У средишту његовог славистичког интересовања су западнословенски језици и словенски мањински језици.

Образовање:

1997–2001: дипломирао на Групи за словачки језик и књижевност на Филолошком факултету у Београду.

2015: одбранио докторску дисертацију на Филолошком факултету у Београду. Тема докторске дисертације: „О мањинским словенским језицима из перспективе екологије језика на примеру Лужичких Срба и војвођанских Словака“

Академска звања:

2001–2005: асистент-приправник на Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду за предмет Словачки језик.

2005–2008: контрактуални лектор за српски језик на Универзитету у Лођу (Пољска)

2015–2020: доцент на Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду за предмете: Словачки језик, Увод у славистику.

2020–: ванредни професор на Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду за предмете: Словачки језик, Историја словачког језика, Савремени пољски језик, Увод у славистику.

Научне области:

Словакистика, сорабистика, еколингвистика, мањински словенски језици, језичка политика и планирање словенских језика.

Активности у славистичким институцијама, пројектима, уредништвима часописа и др.:

Потпредседник Савеза славистичких друштава Србије (2017–);

Заменик управника (2016–2019) и управник (2019–2022) Катедре за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду;

Заменик председника Славистичког друштва Србије (2016–2020), http://slavistickodrustvo.org.rs;

Учесник пројекта „Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia” у оквиру програма „Идеје” Фонда за науку Републике Србије (2022–2025), https://vlings.rs

Учесник пројекта „Jugosławia wobec Serbołużyczan i Łużyc w latach 1945-1949” Шлеског института у Ополу (Пољска), 2017–2019, https://instytutslaski.pl;

Члан уредништва часописа „Czech-polish historical and pedagogical journal“, https://journals.muni.cz/cphpjournal;

Члан научног одбора часописа „Zeszyty Luzyckie”, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/zl/index;

Члан научног одбора часописа „SlavicumPress”, https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/.

Преузмите библиографију