Проф. др Мина Ђурић

Проф. др Мина Ђурић је наставник на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду. Бави се проучавањем и предавањем српске књижевности 20. и 21. века у контексту светске књижевности, интердисциплинарним приступима књижевности, корелацијом књижевности и језика у настави српског као страног.

Образовање:

2006–2010: дипломирала на Групи за српску књижевност и језик са општом књижевношћу Филолошког факултета Универзитета у Београду.

2011: завршила мастер студије на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду.

2017: одбранила докторску дисертацију на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Тема докторске дисертације: Модернизација српске прозе 20. века у односу на стваралачку рецепцију књижевног дела Џејмса Џојса.

Академска звања:

Од марта до децембра 2012. године: сарадник у настави за ужу научну област Српска књижевност, на предметима Српске књижевности 20. века, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Филолошки факултет Универзитета у Београду.

Од децембра 2012. до марта 2018. године: асистент за ужу научну област Српска књижевност, на предметима Српске књижевности 20. века, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Филолошки факултет Универзитета у Београду.

Од марта 2018. године: доцент за ужу научну област Српска књижевност, на предметима Српске књижевности 20. века, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Филолошки факултет Универзитета у Београду (предмети: Српска књижевност 20. века, Српска књижевност 20. века 1, Српска књижевност 20. века 2, Семинар из српске књижевности 20. века, Српска књижевност од модерне до постмодернизма, Тумачење књижевног дела 1: Савремена поезија, Тумачење књижевног дела 2: Савремена проза; сарадник на предметима Класици српске књижевности 1 и 2, Класици српске књижевности и Интернет и књижевност у настави).

Научне области:

Главне области истраживања доц. др Мине Ђурић су компаративно проучавање поетичких карактеристика српске књижевности, српска, јужнословенске, словенске и светска књижевност 20. и 21. века у интердисциплинарним и интермедијалним приступима, теорија и поетика превођења, књижевна херменеутика, теорија књижевности, словенске перспективе џојсологије, испитивања корелације књижевности и језика у настави српског језика као страног.

Активности у славистичким и србистичким институцијама, пројектима, уредништвима часописа и др.:

  • Члан Управног одбора Савеза славистичких друштава Србије;
  • Спољни сарадник на пројекту Смена поетичких парадигми у српској књижевности XX века: национални и европски контекст (178016) Института за књижевност и уметност у Београду;
  • Лектор за часове конверзације страним студентима на Семинару српског језика, књижевности и културе при Међународном славистичком центру на Филолошком факултету у Београду;
  • Члан Организационог одбора XVI међународног конгреса слависта и технички секретар (2013–2018);
  • Члан Комисије за наставу словенских језика и књижевности Међународног комитета слависта;
  • Члан Управе Друштва за српски језик и књижевност Србије;
  • Члан Савета Вукове задужбине;
  • Члан Асоцијације за словенске, источноевропске и евроазијске студије (2013/2014);
  • Један од организатора Међународне научне конференције Rethinking the Impact of the Liberal Arts (IV) – Music, одржане на Институту за славистику Универзитета у Келну, 11–12. 12. 2018. године.
Преузмите библиографију