Проф. др Биљана Марић

Председник Славистичког друштва Србије

Др Биљaна Марић је ванредни професор Катедре за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, русиста, бави се питањима граматике и синтаксе руског језика у поређењу са српским.

Образовање

1990−1994. године основне студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Дeцeмбра 2001. гoдинe oдбрaнилa мaгистaрски рaд пoд нaзивoм „Кaрaктeристикe синтaксe y прoзнoм дeлy Љyдмилe Пeтрyшeвскe”.

Октобра 2010. године одбранила докторску дисертацију „Синтаксичка деривација у савременом руском књижевном језику у поређењу са српским” на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Академска звања:

1996. године запослена као асистент Катедре за славистику на предмету Руски језик.

1. новембра 2011. године изабрана за доцента на Катедри за славистику.

22. септембра 2020. годинe изабрана за ванредног професора Катедре за славистику.

Научне области

Русистика, Синтакса руског језика у поређењу са српском, Руска језичка слика света у поређењу са српском.

Активности у славистичким институцијама, пројектима, уредништвима часописа и др.:

Вишегодишњи благајник Славистичког друштва Србије (1997−2001; 2007−2012).

Заменик председника Славистичког друштва Србије (2013−2016).

Председник Славистичког друштва Србије (2021−2024).

Сарадник на научном пројекту Катедре за славистику „Конфронтациона проучавања српског језика у поређењу са другим словенским језицима”.

Сарадник на научном пројекту Института за српски језик САНУ „Опис и стандардизација савременог српског језика. Сложена реченица”.

Од 2012. године била у уредништву часописа Русский язык как инославянский, а у уредништву часописа Славистика од 2013. године до данас.

У уредништву је часописа Научный диалог (Јекатеринбург, Русија), часописа Русистика без границ (Бугарска), часописа Вестник Московского университета. Серия 9. Филология (Москва, Русија).

Уредник је Славистичких цртица – сајта за популаризацију лингвистике и славистике при Савезу славистичких друштава Србије (http://crtice.ssds.org.rs/).

Преузмите библиографију