Доц. др Бранко Вранеш

Бранко Вранеш рођен је 1988. године у Београду. Доцент је на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду, за област Српска књижевност 20. века. Вранеш је спољни сарадник на пројекту „Српска књижевност у европском културном простору“ (178008), који финансира Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Члан је Управног одбора Савеза славистичких друштава Србије. Секретар је Комисије за словенски свет и културе на Путу свиле Међународног комитета слависта. У периоду између 2013. и 2018. године био је члан Организационог комитета XVI међународног конгреса слависта у Београду. Ангажован је као лектор Међународног славистичког центра Филолошког факултета у Београду.

Вранеш је дипломирао на Филолошком факултету у Београду 2011. године са радом на тему „Ламент над Београдом Милоша Црњанског: трагички смисао“. Мастер рад „Фигуре одсутности у поезији Васка Попе“ одбранио је на истом факултету 2012. године. Докторску дисертацију „Крај модерног: витешки идеал у обликовању савременог српског и светског романа“ Вранеш је одбранио 2018. године на Филолошком факултету у Београду.

Вранеш је студијски  боравио на Катедри за компаративну књижевност Универзитета Харвард (Кембриџ, МА) од јула до децембра 2014. године, у својству гостујућег истраживача („Visiting Researcher“). Током боравка на Универзитету Харвард, Вранеш је истраживао и прикупљао грађу за своју докторску дисертацију под покровитељством проф. др Дејвида Дамроша. Похађао је летње школе Института за светску књижевност Универзитетa Харвард, организоване у Хонгконгу у периоду од јуна до јула 2014. године, и на Универзитету Харвард од јуна до јула 2016. године.

Вранеш је учествовао на међународним научним конференцијама у Србији (Београд, Крагујевац), Републици Српској (Требиње), Кини (Пекинг), САД (Вашингтон, Бостон) и Белорусији (Минск). Држао је гостујућа предавања у Немачкој (Универзитет у Хамбургу, Универзитет у Келну) и Русији (Универзитет Н. А. Доброљубова у Нижњем Новгороду).

Главну област интересовања Бранка Вранеша представља компаративно изучавање српске књижевности 20. века, методологија светске књижевности и књижевна херменеутика. Вранеш је аутор књиге Последњи витезови: огледи из књижевности (Београд: Завод за уџбенике, 2011) и студија објављених у земљи и у иностранству.

Вранеш је добитник „Бранкове награде“ Матице српске за 2006/2007. годину и награде „Проф. др Радмила Милентијевић“ за 2012. и за 2013. годину. Двоструки је стипендиста „Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF)“-а за 2014/2015. и 2017/2018. годину. Служи се енглеским, немачким, француским и руским језиком.

Преузмите библиографију