Проф. др Бранко Вранеш

Бранко Вранеш рођен је 1988. године у Београду. Вранеш је ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду, за ужу научну област: Српска књижевност, предмет: Српска књижевност 20. века. Члан је Управног одбора Савеза славистичких друштава Србије, члан сарадник Матице српске, спољни сарадник Одељења за упоредна истраживања српске књижевности Института за књижевност и уметност у Београду, секретар Комисије за словенски свет и културе на Путу свиле Међународног комитета слависта, лектор Међународног славистичког центра при Филолошком факултету у Београду. У периоду између 2013. и 2018. године био је члан Организационог комитета XVI међународног конгреса слависта у Београду. Члан је Међународног уређивачког одбора часописа Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. Председник је Жирија за доделу Андрићеве награде за период 2022–2024. године и члан Жирија за награду „Десанка Максимовић” за период 2022–2025. године.

Вранеш је дипломирао на Филолошком факултету у Београду 2011. године. Дипломски рад бранио је на тему „Ламент над Београдом Милоша Црњанског: трагички смисао”. Мастер рад „Фигуре одсутности у поезији Васка Попе” одбранио је на истом факултету 2012. године. Докторску дисертацију „Крај модерног: витешки идеал у обликовању савременог српског и светског романа” Вранеш је одбранио 2018. године на Филолошком факултету у Београду.

Вранеш је студијски  боравио на Катедри за компаративну књижевност Универзитета Харвард од јула до децембра 2014. године, у својству гостујућег истраживача („Visiting Researcher”), под покровитељством проф. др Дејвида Дамроша (David Damrosch). Похађао је сесије Института за светску књижевност Универзитетa Харвард, организоване у Хонгконгу у периоду од јуна до јула 2014. године, и на Универзитету Харвард од јуна до јула 2016. године.

Вранеш је учествовао на међународним и националним научним конференцијама у Србији (Београд, Нови Сад, Крагујевац), Републици Српској (Требиње, Андрићград), САД (Вашингтон, Бостон), Кини (Пекинг) и Белорусији (Минск). Држао је предавања по позиву у Немачкој (Универзитет у Хамбургу, Универзитет у Келну) и Русији (Универзитет Н. А. Доброљубова у Нижњем Новгороду, Московски државни универзитет Ломоносов).

Главну област интересовања Бранка Вранеша представља компаративно изучавање српске књижевности 20. и 21. века, методологија светске књижевности и књижевна херменеутика. Аутор је књига Последњи витезови: огледи из књижевности (Београд: Завод за уџбенике, 2011), The Knights of Modernism: The Chivalric Ideal in the World Novel of the Twentieth Century (Berlin; Heidelberg: J. B. Metzler, 2021), Витезови модернизма: витешки идеал у српском и светском роману XX века (Нови Сад: Академска књига, 2022), Критичари у дијалогу: Р. Константиновић, Н. Петковић, А. Јерков о српској поезији 20. века (Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2023).

Преузмите библиографију