Проф. др Рајна Драгићевић, редовни професор

Проф. др Рајна Драгићевић је српски лексиколог и лексикограф, доктор филолошких наука и универзитетска професорка. Бави се још и творбом речи, као и методиком српског језика.

Образовање:

1987–1991: дипломирала на Групи за српски језик и општу лингвистику на Филолошком факултету у Београду.

1991–1993: магистрирала на постдипломским магистарским студијама на Филолошком факултету у Београду – смер: Наука о језику. Магистарски рад Лексичка антонимија на материјалу Српских народних пословица Вука Стефановића Караџића одбранила 1993. године.

1999: одбранила докторску дисертацију на Филолошком факултету у Београду. Тема докторске дисертације: Семантичка и творбне анализа придева са значењем људских особина у савременом српском језику.

Академска звања:

1993–1994:     асистент-приправник на Катедри за српски језик са јужнословенскик језицима Филолошког факултета у Београду за предмете Морфологија савременог српског језика и Синтакса савременог српског језика.

1994–2000:    аситент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду за предмете Морфологија савременог српског језика и Синтакса савременог српског језика.

2000–2008:   доцент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду за предмете: Лексикологија, Историја лексикографије, Савремени српски језик.

2008–2013:  ванредни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду за предмете: Лексикологија, Увод у лексикографију, Савремени српски језик.

2013: редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду за више предмета. Основнe студије: Лексикологија 1, Лексикологија 2, Увод у лексикографију, Практична лексикографија. Мастер студије: Лексикологија (спец. курс о парадигматским лексичким односима), Докотрске студије: Лексика српског језика.

Научне области:

Лексикологија српског језика, српска лексикографија, лингвокултурологија, творба речи у српском и другим словенским језицима.

Активности у славистичким и србистичким институцијама, пројектима, уредништвима часописа и др.:

Председник Савеза славистичких друштава Србије;

Управник Катедре за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду;

Руководилац пројекта израде вишетомног речника савременог српског језика Матице српске;

Руководилац пројекта израде терминолошких речника Матице српске;

Научни секретар Комисије за творбу речи Међународног комитета слависта;

Члан Одељења за књижевност и језик Матице српске;

Члан Комисије за творбу речи Међународног комитета слависта;

Члан Одбора за доделу награде „Милка и Павле Ивић”;

Члан Одбора Вукове задужбине за награде у науци;

Члан Комисије за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика;

Члан Комисије за корпус Одбора за стандардизацију српског језика;

Члан Комисије за стандардни језик у школству, администрацији, издаваштву и јавним гласилима Одбора за стандардизацију српског језика;

Члан пројекта Српски језик и његови ресурси: опис, теорије и примена Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Члан пројекта Опис и стандардизација савременог српског језика Министарства просвете, науке  и технолошког развоја.

Члан пројекта Језик као запис културе, у организацији САНУ и МАНУ;

Члан Уређивачког одбора следећих српских лингвистичких часописа: Јужнословенски филолог, Наш језик, Српски језик, Књижевност и језик, Славистика, Анали Филолошког факултета, Језик данас и Прилози настави српског језика и књижевности из Бања Луке.

Члан Уређивачког одбора зборника Славянская историческая лексикология и лексикография Института лингвистических исследований РАН, Отдел исторической лексикологии и лексикографии (планира се да се томови зборника објављују сваке године).

Члан Уређивачког одбора часописа Лексикографiчний бюлетень Iнститута украïнськоï мови, Нацiональна академiя наук Украïни.

Члан Уређивачког одбора часописа Прилози на Одделението за лингвистика и литературна наука при Македонска академија на науките и уметностите (МАНУ).

Главни уредник Јужнословенског филолога.

Преузмите комплетну библиографију

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *