Проф. др Ивана Кочевски

Проф. др Ивана Кочевски је наставник на Катедри за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду. Преводила је чешку постмодерну поезију, кратке текстове и приповетке објављене у пољском електронском часопису Pobocza, и у крагујевачким Корацима. Бави се чешком средњовековном књижевношћу и истраживањем савремених облика приповедања у чешкој књижевности двадесетог и почетка двадесет првог века на текстовима прозних састава Михала Ајваза, Данијеле Ходрове, Милана Кундере, Бохумила Храбала, Јарослава Хашека, Марије Мајерове и других. Чланке и студије објављује у Славистици, Филолошком прегледу, Зборнику Матице српске за славистику, Књижевној смотри, и другим научним часописима и зборницима.

Образовање:

1996–2001: дипломирала на Групи за чешки језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду.

2008: завршила Постдипломске студије Филолошког факултета Универзитета у Београду, смер Наука о књижевности, одбраном магистарског рада под називом: Егзистенцијализам у делима Милана Кундере.

2016: одбранила докторску дисертацију на Филолошком Факултету Универзитета у Београду. Тема докторске дисертације: Тумачење простора у прози Михала Ајваза.

Академска звања:

Филолошки факултет Универзитета у Београду:

У периоду од 2003–2005: радила у звању хонорарног сарадника на предмету Чешка књижевност.

У периоду од 2005–2009: радила у звању асистента-приправника на предмету Чешки језик и књижевност.

У периоду од 2009–2014: радила у звању асистента на предмету Чешка књижевност.

У периоду од 2014–2017: радила у звању вишег лектора за ужу научну област Бохемистика.

Од 2017. године радила у звању доцента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешка књижевност.

Од 2021. године ради у звању ванредног професора за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешка књижевност.

Научне области:

Главне области истраживања проф. др Иване Кочевски су чешка проза двадесетог и двадесет првог века, генеалогија и услови развоја, интертекстуални утицаји, компаративне везе са српском књижевношћу, поетика књижевника као што су егзистенцијализам Милана Кундере, феноменологија Михала Ајваза, дискурс смрти Данијеле Ходрове, тематска усмереност поезије Јарослава Сајферта, град као тема у књижевности различитих аутора, и сл.

Предмети ОАС: Чешка књижевност 1 (о преводима чешке књижевности 20. века на српски језик); Чешка књижевност 2 (Преглед старе чешке књижевности), Чешка књижевност 1 Друга словенска књижевност (о преводима чешке књижевности 20. века на српски језик); Чешка књижевност 2 Друга словенска књижевност (Преглед старе чешке књижевности), Чешка књижевност 5 (Преглед чешке поезије краја 19. и почетка 20. века), Чешка књижевност 6 (Преглед чешке прозе 20. и 21. века), Поетика Милана Кундере 1 (Преглед књижевникове теорије о уметности романа), Поетика Милана Кундере 2 (Преглед књижевникове поетике романа). Предмет МАС: Град у књижевности.

Активности у славистичким и научним институцијама, пројектима и остало:

  • У периоду од 2011–2017. Члан Управе Славистичког друштва Србије.
  • учествује у научном пројекту (домаћи фундаментални) „Књижевност и визуелне уметности: руско-српски дијалог“ (178003), који финансира Министраство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
  • Од 2020. Члан рецезентске комисије Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању.
  • 02.2021. Члан Надзорног одбора Славистичког друштва Србије.
  • 01.2023. Члан Одбора за доделу повеље „Радован Кошутић“.
  • 11.2023. Члан Славистичког комитета Савеза славистичких друштава Србије.