Управни одбор Савеза

Проф. др Рајна Драгићевић

Проф. др Рајна Драгићевић

Председник Савеза славистичких друштава Србије

Опширније
Доц. др Далибор Соколовић

Доц. др Далибор Соколовић

Потпредседник Савеза славистичких друштава Србије

Опширније

Доц. др Бранко Вранеш

Члан Управног одбора Савеза славистичких друштава Србије

Опширније

Др Никола Радосављевић

Члан Управног одбора Савеза славистичких друштава Србије

Опширније