Категорија: Комисија за наставу словенских језика и књижевности

Међународна научна конференција Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура III, Скопље, 2022. година

У организацији Комисије за наставу словенских језика и књижевности и Филолошког факултета „Блаже Конески” у Скопљу 3. и 4. јуна 2022. године одржана је међународна научна конференција Комисије Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура III. На конференцији су учествовали слависти из шест земаља (Аустрија, Бугарска, Мађарска, Русија, Северна Македонија, Словенија, Србија) са 36 реферата. Од прве конференције у Београду (2017), преко конференције у Великом Трнову (2019), до конференције у Скопљу (2022), Комисија је ширила делокруг тема на пољу рада у коме су се увек налазили одговори на актуелна питања наставе славистике као високошколске дисциплине, славистичко образовање и академска пракса у свету.

Међународна научна конференција Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, Београд, 2017. година

 

 

 

 

 

Конференција Комисије за наставу словенских језика и књижевности одржана је 23. и 24. јуна 2017. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Уз међународно учешће професора универзитетске методике наставе књижевности и језика, лингводидактике и лингвокултурологије, Комисија је окупила истраживаче из више земаља који се баве проучавањем актуелних теоријско-методолошких проблема словенских језика, књижевности и култура у наставном контексту. Одржавање конференције помогли су Филолошки факултет и Савез славистичких друштава Србије. Допринос успешној организацији дали су и студенти основних, мастер и докторских студија Филолошког факултета.

16. међународни конгрес слависта, округли сто Положај словенских језика, књижевности и култура на универзитетима у свету, Београд, 2018. година

У оквиру 16. међународног конгреса слависта 21. августа 2018. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду одржан је округли сто на којем се разматрао Положај словенских језика, књижевности и култура на универзитетима у свету. Разумевање наставе као приоритетног подручја научног рада, посебно њене дисперзивности и сложености, која се у савременом свету доводи у везу са различитим образовним политикама, омогућило је да се на округлом столу Комисије размотри значајан број тема и укаже на могуће правце даљег изучавања и развоја науке о настави и славистичке науке у систему високошколске наставе.

Међународна научна конференција Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура II, Велико Трново, 2019. година

Конференција је одржана на Филолошком факултету Универзитета „Св. Кирил и Методиј” у Великом Трнову 27. и 28. јуна 2019. године. У раду Комисије учествовали су чланови из Бугарске, Србије, Северне Македоније, Пољске, Русије и Украјине. Обрађена су теме у четири тематска блока:

 • Славистика унутар европског националног и културног наслеђа
 • Правци изучавања и развоја славистичке науке у систему високошколске наставе
 • Интердисциплинарна истраживања у области словенских језика, књижевности и култура
 • Настава словенских језика, књижевности и култура у компаративној интерлитерарној и интеркултуралној перспективи

У току је припрема за штампу зборника радова са конференције.

Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе II, Београд, 2021. година

Конференцију су 28. и 29. јуна организовале три комисије МКС-а: Комисија за електронске библиотеке и дигиталну хуманистику, Комисија за словенски свет и културе на Путу свиле и Комисија за наставу словенских језика и књижевности. У складу са областима у којима комисије делују, теме конференције обухватиле су три повезане области. То су:

 • Дигитална теорија и пракса у проучавању људске културе
 • Дигитално издаваштво, отворен приступ изворима
 • Интерактивни пројекти на дигиталним платформама
 • Анализа текста помоћу дигиталних алата
 • Дигитална хуманистика и словенске студије
 • Дигитална хуманистика и културно наслеђе Пута свиле
 • Настава словенских језика и књижевности у дигиталном окружењу
 • Словенска уметност и култура у новом текстуалном, визуелном или мултимедијалном контексту
 • Библиографије о словенским језицима и књижевностима на дигиталним платформама