16. међународни конгрес слависта, округли сто Положај словенских језика, књижевности и култура на универзитетима у свету, Београд, 2018. година

У оквиру 16. међународног конгреса слависта 21. августа 2018. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду одржан је округли сто на којем се разматрао Положај словенских језика, књижевности и култура на универзитетима у свету. Разумевање наставе као приоритетног подручја научног рада, посебно њене дисперзивности и сложености, која се у савременом свету доводи у везу са различитим образовним политикама, омогућило је да се на округлом столу Комисије размотри значајан број тема и укаже на могуће правце даљег изучавања и развоја науке о настави и славистичке науке у систему високошколске наставе.