Међународна научна конференција Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, Београд, 2017. година

 

 

 

 

 

Конференција Комисије за наставу словенских језика и књижевности одржана је 23. и 24. јуна 2017. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Уз међународно учешће професора универзитетске методике наставе књижевности и језика, лингводидактике и лингвокултурологије, Комисија је окупила истраживаче из више земаља који се баве проучавањем актуелних теоријско-методолошких проблема словенских језика, књижевности и култура у наставном контексту. Одржавање конференције помогли су Филолошки факултет и Савез славистичких друштава Србије. Допринос успешној организацији дали су и студенти основних, мастер и докторских студија Филолошког факултета.