Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе II, Београд, 2021. година

Конференцију су 28. и 29. јуна организовале три комисије МКС-а: Комисија за електронске библиотеке и дигиталну хуманистику, Комисија за словенски свет и културе на Путу свиле и Комисија за наставу словенских језика и књижевности. У складу са областима у којима комисије делују, теме конференције обухватиле су три повезане области. То су:

  • Дигитална теорија и пракса у проучавању људске културе
  • Дигитално издаваштво, отворен приступ изворима
  • Интерактивни пројекти на дигиталним платформама
  • Анализа текста помоћу дигиталних алата
  • Дигитална хуманистика и словенске студије
  • Дигитална хуманистика и културно наслеђе Пута свиле
  • Настава словенских језика и књижевности у дигиталном окружењу
  • Словенска уметност и култура у новом текстуалном, визуелном или мултимедијалном контексту
  • Библиографије о словенским језицима и књижевностима на дигиталним платформама