Међународна научна конференција Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура II, Велико Трново, 2019. година

Конференција је одржана на Филолошком факултету Универзитета „Св. Кирил и Методиј” у Великом Трнову 27. и 28. јуна 2019. године. У раду Комисије учествовали су чланови из Бугарске, Србије, Северне Македоније, Пољске, Русије и Украјине. Обрађена су теме у четири тематска блока:

  • Славистика унутар европског националног и културног наслеђа
  • Правци изучавања и развоја славистичке науке у систему високошколске наставе
  • Интердисциплинарна истраживања у области словенских језика, књижевности и култура
  • Настава словенских језика, књижевности и култура у компаративној интерлитерарној и интеркултуралној перспективи

У току је припрема за штампу зборника радова са конференције.