XIX конгрес Савеза славистичких друштава Србије

Од 23. до 25. августа 2023. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду одржан је XIX конгрес Савеза славистичких друштава Србије „Савремено проучавање српског језика и књижевности и других словенских језика и књижевности као матерњих, инословенских и странихˮ. Председник Програмског одбора XIX националног конгреса слависта била је проф. др Рајна Драгићевић, председник Савеза славистичких друштава Србије, а председник Организационог одбора Конгреса био је проф. др Вељко Брборић. Организатори Конгреса били су Савез славистичких друштава Србије и Филолошки факултет Универзитета у Београду.

Одржана су три пленарна предавања на свечаном отварању Конгреса, два пленарна предавања на свечаном затварању Конгреса и осам секција на којима је прочитано по десет реферата. Другог дана Конгреса организована су два округла стола „Актуелни проблеми наставе српског језика и књижевностиˮ и „Актуелни проблеми наставе словенских језика у Републици Србијиˮ са по три уводна излагања и дискусијом. Трећег дана Конгреса одржана је изложба књига славистичких институција, а затим и представљање издања Савеза славистичких друштава Србије, Друштва за српски језик и књижевност Србије, Славистичког друштва Србије, Матице српске, Института за српски језик САНУ и Међународног славистичког центра. Учесници Конгреса били су слависти запослени у школама, на факултетима и институтима широм Србије.

На затварању Конгреса проф. др Рајна Драгићевић изложила је закључке и главна запажања о којима се расправљало током Конгреса.