Шеснаести конгрес ССДС

Извештај Босе Милић, 16. конгрес, Врњачка Бања, 2005. година

Књижевност и језикLII, 3/4, 2005. 

Поздравни говор проф. Љубомира Поповића, 16. конгрес у Врњачкој Бањи (2005)

Књижевност и језик, LII, 3/4, 2005.