Четрнаести конгрес ССДС

Уводна и Закључна реч проф. Слободана Ж. Марковића на 14. конгресу Савеза славистичких друштава Југославије, одржаном у Будви 1997. године.