Једанаести конгрес ССДЈ

Свенка Савић, Информација о XI конгресу Савеза славистичких друштава Југославије, Књижевност и језик, год. XXXII, св. 34, 1985, стр. 232233.