Седми конгрес ССДЈ

Дамњан Морачић, „Седми конгрес југословенских слависта”, Књижевност и језик, год. XIX, св. 4, 1972, стр. 89‒90.