Шести конгрес ССДС

Дамњан Морачић, „Шести конгрес Савеза славистичких друштава Југославије”Књижевност и језик, год. XVI, св.  4, 1969, стр. 449453.