Скуп “Актуелна питања српског правописа”

На Филолошком факултету у Београду, 23. октобра, одржан је скуп “Актуелна питања српског правописа”. Организатори скупа били су Матица српска и Одбор за стандардизацију српског језика. На скупу су учествовали представници свих релевантних институција које се баве српским језиком у Србији, Црној Гори и Републици Српској. Учесници су расправљали о важећем Правопису Матице српске и давали предлоге за његову прераду, уједначавање и актуализацију.