Предавање „Македонскиот јазик во балкански контекст”

Марјан Марковић, дописни члан Македонске академије наука и
уметности, био је гост САНУ и Катедре за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета. У четвртак, 28. марта 2019. године, одржао је предавање на Филолошком факултету.