Монографија “Чешки путописи о Балкану”

У издању Савеза славистичких друштава Србије објављена је монографија проф. др Александре Корде-Петровић “Чешки путописи о Балкану”. Књига је настала као резултат ауторкиних вишегодишњих истраживања чешке путописне књижевности. Прикупљена и описана путописна грађа излази изван граница књижевности и залази у област историјских, културолошких, социолошких и имаголошких размишљања. Храбри и знатижељни Чеси, који су у различитим тачкама историје долазили у наш регион или пролазили кроз њега, бележили су своја искуства, сазнања и утиске, али су несвесно остављали и записе о самима себи, о својој култури и традицији, предрасудама и заблудама.