Међународна научна конференција поводом обележавања 200 година од рођења Ф. М. Достојевског, Институт за славистику Руске академије наука

Поводом обележавања 200 година од рођења Ф. М. Достојевског Институт за славистику Руске академије наука (https://inslav.ru/) организовао је 19. и 20. октобра 2021. године Међународну научну конференцију Восприятие творчества Ф.М. Достоевского в славянском зарубежье.

Конференција је одржана у комбинованој форми (уз учешћа уживо и на даљину), а окупила је проучаваоце из различитих институција посвећених славистичким истраживањима у Русији, Пољској, Словачкој, Србији, Украјини, Хрватској, Чешкој. Поетички утицаји књижевног опуса Достојевског разматрани су из перспективе богате и динамичне рецепције у словенским земљама. У том контексту је доц. др Мина Ђурић (Филолошки факултет Универзитета у Београду) представила и значај Бахтинових тумачења полифоније на примерима дела Достојевског, анализирајући три периода стваралачке рецепције Достојевског у српској књижевности 20. века (Творческое восприятие полифонического романа Ф.М. Достоевского в сербской литературе ХХ в.), док је међу темама било заступљено и компаративно истраживање доц. др Василисе Шљивар (Филолошки факултет Универзитета у Београду) поводом тумачења интертекстуалних релација које је Казаков успостављао према стваралаштву Достојевског (Ф.М. Достоевский – учитель Владимира Казакова).

Питања како је у источнословенским, западнословенским и јужнословенским земљама читан, превођен и/или тумачен Достојевски у другој половини 19, током 20. и првих деценија 21. века, отворила су бројне теме за промишљања и будућа истраживања, о чему сведочи и квалитетан програм ове конференције: https://inslav.ru/conference/19-20-oktyabrya-2021-g-vospriyatie-tvorchestva-fm-dostoevskogo-v-slavyanskom-zarubezhe.