Конференција на даљину Комисије за творбу речи у словенским језицима Међународног комитета слависта

У организацији Универзитета у Прешову (Словачка), од 7. до 9. септембра одржана је конференција на даљину Комисије за творбу речи у словенским језицима Међународног комитета слависта:
Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia (Slavic Word-formation: Synchrony, Innovations, Neologization / Славянское словообразование: синхрония, инновации, неологизация). Србију су на тој конференцији представљали проф. др Рајна Драгићевић са Филошког факултета у Београду и проф. др Милан Ајџановић са Филозофског факултета у Новом Саду.