Часопис Новоречје

Покренут је научно-популарни часопис Новоречје http://www.alma.co.rs/Novorecje/pdf.html  До сада су објављене три свеске. У њему се објављују прилози о новим речима у српском језику. Часопис изазива пажњу и страних истраживача који се баве неологијом и који пореде неологизме у српском и другим словенским језицима:  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/27166