Проф. др Габријела Олхова на Филолошком факултету у Београду

Проф. др Габријела Олхова (Gabriela Olchowa) са Катедре за словенске језике Филозофског факултета Универзитета Матеја Бела у Банској Бистрици (https://www.ff.umb.sk/) боравила је у периоду 1 – 5. априла 2019. године на Катедри за славистику у Београду. Боравак је реализован у оквиру међународног програма академске размене Еразмус+.

Гошћа из Словачке одржала је 2. априла предавање под називом „Иницијалне и финалне форме језичке учтивости у словачком језику“.
Проф. др Габријела Олхова на Филолошком факултету у Београду
Проф. др Габријела Олхова на Филолошком факултету у Београду
Габријела Олхова
Предавање намењено београдским полонистима под насловом „Учтиво обраћање у савременом пољском језику“ одржано је 5. априла.