Категорија: Актуелности из комисије

Конференција Дигиталнa хуманистикa и словенско културно наслеђе II

Конференција Дигиталнa хуманистикa и словенско културно наслеђе II са успехом је одржана 28. и 29. јуна 2021. године преко ZOOM платформе, први пут у организацији три комисије МКС-а: Комисије за електронске библиотеке и дигиталну хуманистику,  Комисије за словенски свет и културе на Путу свиле и Комисије за наставу словенских језика и књижевности. Реферати учесника обухватили су актуелне теме дигиталне теорије и праксе у областима библиотекарства, словенских студија, културног наслеђа и наставе словенских језика и књижевности. У току је припрема за штампу зборника радова са конференције.

Извештај о раду за период од 2018. до 2021.

У духу словенске традиције, Комисија за наставу словенских језика и књижевности развија научна истраживања у области наставе словенских језика, књижевности и култура и унапређује међународну научну и културну сарадњу у тим областима.

Комисија за наставу словенских језика и књижевности своје активности плански и дугорочно усмерава у правцу подстицања научноистраживачке делатности, теорије и праксе наставе словенских књижевности, лигводидактике и лингвокултурологије.

Као и у протеклом периоду, активностима током 2018, 2019, 2020. и 2021. године Комисија је настојала да обухвати, опише и систематизује један број актуелних теоријских, методолошких, лингвистичких, књижевнонаучних и културолошких питања која су од значаја за високошколску наставу словенских језика и књижевности.