XLVIII меѓународна научна конференција

У организацији Филолошког факултета Универзитета у Скопљу, у Охриду је 3. и 4. септембра одржана XLVIII меѓународна научна конференција при Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Координатор лингвистичког дела конференције била је проф. др Станислава Тофоска Јанеска. На овој конференцији учествовала је проф. др Рајна Драгићевић.