СЛОВЕНСКА СУСРЕТАЊА: ЈУГ И ЗАПАД

U savremenoj slavistici podosta je primera ambicioznih publikacija, monografija i zbornika radova, koje teže originalnosti, ponekad i po svaku cenu, ali malo je istinski neobiènih a vrednih knjiga, temeljito nauèno zasnovanih a nepreten-ciozno okrenutih širokom èitalištu. Jedna upravo takva
jeste „Slovenska susre-tanja: Jug i Zapad”.