SLAVICA

Niniejsza wieloautorska monografia jest pokłosiem XX Międzynarodowej Konferencji Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów zatytułowanej „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej”, której organizatorem był Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Konferencja odbyła się w dniach 8–10 września 2020 roku w Warszawie, choć z powodu obostrzeń w organizacji spotkań naukowych wynikających z trudnej sytuacji epidemicznej w kraju i zagranicą obrady przeprowadzono zdalnie. Z tego powodu nie wszyscy członkowie Komisji Słowotwórczej mogli zaprezentować swoje referaty, których zgłoszona liczba przekraczała pierwotnie 40 wystąpień.