Радио Београд 1: Завршен скуп слависта

Свечаном церемонијом у амфитеатру на Филолошком факултету у Београд затворен је
16.међународни конгрес слависта, на коме је посебна пажња била посвећена међукултуралним везама словенских језика, дигитализацији и модернизацији. Министар културе Владан Вукосављевић, изјавио је да је конкрес слависта изузетн и пружа прилику да се слависти окупе на једном месту, размене искуства, констатују која су отворена питања, упореде своје научне радове сазнају нешто више и доприносе науци којом се баве. Конгрес слависта одржава се на пет година а следећи ће бити одржан 2023 године у Паризу. У оквиру Конкреса слависта отворене су две изложбе поставку у галерији науке и технике Српске академије наука и уметности чине ,,Речници Вука Стефановића Караџића,, док су у библиотеци града изложена најважнија славистичка издања објављена од претходног конгреса у Минску пре пет година до данас. Детаљније Јована Обренић.

Репортер:
,,Српска лексигрографија је од Вука до данас,, назив је изложбе која ће постиоце упознати по значај Вуковог ријечника 1818 г те фазама израде те књиге над књигама и збиркама речи које су се нашле у њему, објашњава аутор проф. др. Рајна Драгићевић.

Проф.др.Рајна Драгићевић:
Наша жеља је била да та изложба буде интерсесантна и за ширу публику и да ћемо тако тај контекст то време у коме је тај речник настао представити и тако што ћемо изложити и чак неке Вукове личне предмете као што је на пример његов фес, ту су његове наочари, као што је прибор за писање које је он користио све те предмете добили смо за потребе ове изложбе из музеја Вука и Доситеја.

Репортер:
Поставка која броји око две хиљаде публикација постављена је у библиотеци града Београда.
Сакупљене су све књиге објављене између два словистичка конгреса аутора из 43 земље истиче председник организационог одбора Конгреса слависта проф.др.Вељко Брбарић.
Проф. др. Вељко Брабарић:
То су најбоље књиге које су објављене Национални комитет дакле у овом тренутку имамо дакле шта је набоље објавио Немачки славистички комитете, Руски славистички комитет, Пољски славистички комитет, од прошлог конкреса у Минску 2013 до данас до 2018 г и онда ће то бити задовољство наших библиотека и библиотекара да виде које су то књиге, који су то часописи мислим да се разменом то даље бави.

Репортер:
Поред ових у склопу пратећег програма међународног конкреса слависта отворене су још две
поставке у холу Филолошког факултета једна о И светском рату, и друга посвећена Александру
Солжењицину.