Четврти конгрес МКС

Петар Буњак: “Славистички покрет у ХХ веку: путеви и странпутице I, II, III”, Стазама славистике, уредила Р. Драгићевић, Београд, 2018: ССДС, 47-55.