Други конгрес МКС

Александар Белић, „Други међународни славистички конгрес од 23. до 30. септембра 1934 у Варшави и Кракову“, Српски књижевни гласник XLIII, 1934, 288–290 (I део) и 373–377 (II део).

Збигњев Грењ: “Пољаци на међународним славистичким конгресима”, Стазама славистике, уредила Р. Драгићевић, Београд, 2018: ССДС, 39-43.

Павле Поповић, Петар Ђорђић, „Други конгрес словенских филолога (22‒30. септембар 1934)”, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. XIVсв. 1‒2, 1934, стр. 275‒283.