Шеснаести конгрес МКС

Бошко Сувајџић: “Афирмација Србије и славистичке науке”, Стазама славистике, уредила Р. Драгићевић, Београд, 2018: ССДС, 17-25.

Ненад Ивановић: “Лингвистички програм XVI међуанродног конгреса слависта, Београд, Србија, 20–27. VIII 2018,”, Јужнословенски филолог LXXV, св. 1, 2019, 143–161.