Десети конгрес МКС

Божо Ћорић, „конгрес југословенских слависта”Књижевност  и језик, год. XXX, св. 1‒2, 1983, стр. 131‒134.