Први конгрес МКС

Александар Белић, „Први конгрес словенских филолога у Прагу 1929. г. од 6–13. октобра“, Јужнословенски филолог VIII, 1929, 160–178.
Павле Поповић, Степан Куљбакин, „Први конгрес словенских филолога (5‒13. октобра 1929. у Прагу)”, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. Xсв. 1, 1930, стр. 155‒161.

Рајна Драгићевић: “Подршка конгресу са свих страна”, Стазама славистике, уредила Р. Драгићевић, Београд, 2018: ССДС, 31-35.