Кругови Ирене Грицкат

У издању Савеза славистичких друштава Србије објављен је зборник семантичко-граматичких истраживања савременог српског језика академика Ирене Грицкат: Кругови Ирене Грицкат. Зборник је уредила и уводну студију написала проф. др Рајна Драгићевић.