СЛАВЯНСКАЯ ДЭРЫВАТАГРАФІЯ / SLAVIC DERIVATOGRAPHY

Калектыўная манаграфія “Славянская дэрыватаграфія” падрыхтавана міжнародным калектывам лінгвістаў-дэрыватолагаў са славянскіх краін, а таксама Германіі па выніках ХІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў “Славянская дэрыватаграфія: слоўнікі вытворных слоў і вытворныя словы ў слоўніках”, якая адбылася ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі (Мінск, Рэспубліка Беларусь) 3–7 чэрвеня 2019 года.

Преузмите ПДФ