Седамнаести конгрес ССДС

Осврт проф. Бајић на рад 17. конгреса, Сокобања, 2009. година

Књижевноси и језик, LVI, 3/4, 2009.