Симпозијум „Идентитет – језик – култура“ на Филозофском факултету у Братислави

На Филозофском факултету Универзитета Коменског у Братислави одржан је у периоду 20-21.8.2019. словакистички симпозијум под називом „Идентитет, језик, култура“. Организатор сусрета је био Центар за словачки језик као страни (Studia Academica Slovaca – www.fphil.uniba.sk/sas). Учесници скупа, словакисти и лектори словачког језика из читавог света, имали су прилику за размену искустава, обнову контаката и успостављање нових, као и за упознавање са текућом лингводидактичком продукцијом.