Јужнословенске-западнословенске језичке, књижевне и културне паралеле

Доц. др Далибор Соколовић, доц. др Мина Ђурић и проф. др Рајна Драгићевић осмислили су и одржали изборни курс Јужнословенске-западнословенске језичке, књижевне и културне паралеле за студенте србистике у Институту за западнословенске и јужнословенске језике Универзитета у Варшави.

Циљ курса био је представљање и разматрање односа између српског и пољског језика, књижевности и култура. Неким процесима се пришло шире, па су се поредиле јужнословенске и западнослевенске кутуре. Анализирала се културна прошлост и садашњост српске и пољске културе.

Доц. др Далибор Соколовић представио је основне принципе и процесе језичке политике и језичког планирања у јужнословенским и западнословенским језицима у различитим фазама њиховог развоја.

Доц. др Мина Ђурић је на примерима јужнословенских и западнословенских књижевности 20. и 21. века, у контексту компаративног изучавања и других дела светске књижевности, уметности и културе, указала на могућности интердисциплинарног и интермедијалног приступа текстовима.

Проф. др Рајна Драгићевић је на примерима лексике српског и пољског језика указала на утицај глобализације на лексичке фондове савремених словенских језика и на творбене и семантичке промене до којих долази под утицајем енглеског језика.

План је да Савез славистичких друштава Србије објави материјал са одржаних предавањау виду приручника за студенте србистике у Пољској и другим западнословенским земљама. Са проф. др Збигњевом Грењом, деканом Факултета за полонистику Универзитета у Варшави, договорено је да ће приручник бити преведен на пољски језик и објављен и у изадњу Универзитета у Варшави.